METODY PRACY

Oprócz zaspokajania naturalnej potrzeby zabawy u dzieci w żłobkach Zaczarowany Melonik zapewniamy również sporo zajęć zorganizowanych. Oferujemy własny, autorski program nauczania "Edukacja poprzez sport". To nauka pełna frajdy! Rozwijamy zmysł równowagi oraz koordynację ruchową, a także wrażliwość i kreatywne myślenie od najmłodszych lat.

Oczywiście nasz projekt nie zmierza w kierunku tworzenia nowego pokolenia sportowców, ale do zachęcania aktywności fizycznej oraz wpajania dobrych nawyków żywieniowych. Aktywność fizyczna sprzyja również rozwijaniu umysłu. Dziecko uczy się odkrywania możliwości swojego ciała, zdobywa nowe umiejętności ruchowe, uczy się regularnych ćwiczeń i korzyści z nich płynących. Rozwój poprzez kształtowanie nowych umiejętności ruchowych buduje poczucie pewności siebie. Doceniamy każdy sukces naszych podopiecznych. Zabawa w gronie rówieśników buduje przynależność do grupy. Nasz program zakłada, że zdrowy rozwój ciała wymaga połączenia aktywności fizycznej oraz zbilansowanego odżywiania. Dodatkowym atutem są codzienne zabawy z językiem angielskim w cenie czesnego.

Staramy się budować dobry kontakt z Rodzicami naszych podopiecznych. Pomaga nam w tym tworzenie indywidualnych form współdziałań, takich jak m.in. zajęcia otwarte dla Rodziców, kontakty z dyrektorem i opiekunami, zebrania ogólne i dla każdej z grup, imprezy i uroczystości z udziałem dzieci, spotkania integracyjne. Każdego dnia informujemy Rodziców o przebiegu dnia ich dziecka w naszym żłobku, o jego samopoczuciu i osiągnięciach.