Żłobek Zaczarowany Melonik

Oddział Łódź

ul. Tymienieckiego 25a
90-350 Łódź

e-mail: lodz@zaczarowanymelonik.pl

Na terenie żłobka „Zaczarowany Melonik” w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25 A,
od  1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2017 r. realizowany  będzie projekt  nr  RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 „Aktywni rodzice na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Celem głównym projektu jest w okresie od 01.11.2016  r. do 31.08.2017 r.  utworzenie
22 nowych miejsc w żłobku dla dzieci w wieku do 3 lat których rodzice zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz pracują i opiekują się dzieckiem w wieku do lat 3 lub pozostają bez pracy, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego.

Żłobek Zaczarowany Melonik w Łodzi mieści się przy ulicy Tymienieckiego 20 w pobliżu Politechniki Łódzkiej. Żłobek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej ulicy Piotrkowskiej. Lokalizacja to nie jedyny atut naszego żłobka. W kolorowych, przestronnych i nowoczesnych salach Maluszki mogą w poczuciu bezpieczeństwa spędzać czas. Szczególną uwagę kładziemy na to, żeby Maluszki były bezpieczne i szczęśliwe.

Do naszego żłobka przyjmujemy Maluszki od 5 miesiąca do 3 lat. W placówce czeka cała gama atrakcji dla Maluszków: dogoterapia, kino i teatr, język angielski, geografia dla najmłodszych, spotkania z ciekawymi ludźmi. Rodzice cenią nasz żłobek za to, że codziennie czytamy dzieciom.

Ponadto wykwalifikowana kadra żłobka wykorzystuje wiele metod pedagogicznych, by Maluszki się rozwijały m.in. metodę zabaw fundamentalnych, pedagogikę zabawy.

Zachęcamy do odwiedzania nas w dni otwarte, które organizujemy regularnie w 1 i 3 piątek miesiąca.

Projekt nr PRLD.10.01.00-10-0022/15 „AKTYWNI RODZICE NA RYNKU PRACY” Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.