Aktualności

 

Szanowni Państwo,

 

MCS sp. z o.o. sp.k w okresie 01.03.2017-30.06.2018 realizuje projekt „Aktywni rodzice na rynku pracy” nr RPDS.08.04.02-02-0002/16. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest utworzenie 25 nowym miejsc w żłobku i zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3, których rodzice zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego oraz pracują i opiekują się dzieckiem do lat 3 lub pozostają bez zatrudnienia, aby umożliwić ww. osobom powrót na rynek pracy.

 

Planowany termin rozpoczęcia opieki nad dziećmi to wrzesień 2017 roku.

 

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne, z którymi możecie się Państwo zapoznać.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu w żłobku

„Zaczarowany Melonik” przy ul. Ignacego Chrzanowskiego 15 

lub pod numerem telefonu: 791-569-396.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie chęci powrotu na rynek pracy

3. Oświadczenie miejsce zamieszkania

4. Oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji o statusie po zakończeniu udziału w projekcie

5. Oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe

6. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

13.06.2017r.

 

Szanowni Państwo,

 

            Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostarczenie zabawek oraz artykułów dydaktycznych do żłobka w Krakowie. Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu o cenę.

Załącznik do pobrania:  Rozeznanie rynku zabawki

 

17.05.2017r.

 

Szanowni Państwo,

 

            MCS sp. z o.o. sp.k zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie wyposażenia do nowo powstającego żłobka we Wrocławiu.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

 

Załącznik do pobrania:  Zapytanie o cenę wyposażenia

 

 

           Od dnia 1 października 2016 roku BFP sp. z o.o. (Lider projektu) wraz z BWRz sp. z o.o. (Partner projektu) realizują projekt „Aktywni rodzice na rynku pracy” na podstawie odpisanej umowy o dofinansowanie o numerze RPMP.08.05.00-12-0223/16-00.

          Głównym celem projektu jest utworzenie 22 nowych miejsc w żłobku i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, których rodzice zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz pracują i opiekują się dzieckiem w wieku do lat 3, lub pozostają bez pracy, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę wejścia na rynek pracy.

 

 Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku.

 W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 44 osoby – rodzice dzieci do lat 3 (16 kobiet i 12 mężczyzn), które:

 - opiekują się dzieckiem do lat 3 i deklarują chęć powrotu na rynek pracy

 - są bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące ale przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

 - zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie woj. małopolskiego

  

 Żłobek zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Kapelanka 6a. Planowany termin rozpoczęcia opieki nad dziećmi – maj 2017

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 530-322-713

 

 

 Rekrutacja trwa. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapoznania się

z zasadami rekrutacji.

W sprawie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

 

 Rekrutacja:

email:kontakt@zaczarowanymelonik.pl